Afrekening 2015

U ontvangt jaarlijks uw jaarafrekening over het voorgaande jaar.

De afrekening kan opgemaakt worden als het jaarverbruik bekend is. De eerste weken van januari zullen wij de meterstanden op afstand uitlezen. De afrekening kan dan opgemaakt worden en naar u verzonden worden. Deze kunt 9 of 10 februari verwachten.

Teruggave
Als uit de jaarafrekening blijkt dat u geld terug krijgt dan zal dit bedrag 24 of 25 februari worden bijgeschreven.

Bijbetaling
Indien blijkt dat u een bedrag dient bij te betalen dan zal dit bedrag binnen 14 dagen automatisch van uw rekening worden afgeschreven.

Tarieven 2016
De tarieven voor 2016 vindt u op de website onder tarieven en voorwaarden.