Werkzaamheden aan de WKO installatie – donderdag 14 december 2017

In verband met werkzaamheden aan de installatie wordt de levering van warmte en koude en warm tapwater tijdelijk onderbroken. De werkzaamheden vinden plaats op donderdag 14 december 2017 van 10.00 tot 11.00 uur.
Unica voert de werkzaamheden met uiterste zorg uit, zodat de hinder beperkt blijft. U hoeft zelf niets te doen. De levering wordt vanzelf weer hervat na de werkzaamheden.